MELLEMøREBETæNDELSE

Mellemørebetændelse ses hyppigt hos især små børn. Sygdommen udvikler sig ofte i forbindelse med en simpel luftvejsinfektion, hvor det eustatiske rør pga hævelse i svælget lukker til, således at sekret fra mellemøret ikke kan få frit afløb.

Sekretet i mellemøret kan danne grobund for bakterier og virus, og skabe en indkapslet infektion som resulterer i feber og smerter.

Typisk vil barnet græde trøstesløst, men der er også børn, som blot er lidt pylrede og alment utilpasse. Eventuelle øresmerter ses ved, at barnet tager sig til ørerne, eller græder når det bliver lagt ned.

Hvis der spontant går hul på trommehinden, vil øregangen flyde med betændelse, og barnet vil efterfølgende ofte falde til ro.
Ved hul på trommehinden, skal man observere for fortsat flåd fra øret. Hvis flåddet stopper, temperaturen normaliseres, og barnet får det bedre, tyder det på at infektionen er overstået.

Hvis flåddet stopper, og barnet på ny får feber, tyder det på, at hullet har lukket sig, og at der igen er mellemørebetændelse

Behandling

Hvis lægen konstaterer der er mellemørebetændelse, vil symptomerne ofte kunne behandles med smertestillende medicin alene. Det anbefales at behandle med stikpille paracetamol. Dosering afhænger af barnets vægt.

Hvis barnet trods behandling med paracetamol, fortsat har høj feber, smerter, og virker alment påvirket, anbefales det at barnet vurderes på ny af læge. Lægen vil afgøre om der skal suppleres med antibiotika behandling, eller om barnet kræver yderligere undersøgelser.

Ved gentagne mellemørebetændelser, kan man forsøge at forebygge nye tilfælde, ved at anlægge dræn i trommehinden. Man etablerer herved afløb for betændelse og væske fra mellemøret i tilfælde af fornyet luftvejsinfektion og aflukning af det eustatiske rør.

Design by