DRæN ANLæGGELSE

Normale anatomiske forhold i mellemøret er vigtigt for overførsel af lyd fra øregangen til det indre øre. Et normalt luftfyldt mellemøre er derfor betydningsfuldt for optimal lydopfattelse.

Hos børn er der to dominerende årsager til anlæggelse af dræn i trommehinden

  • Tilbagevendende mellemørebetændelser. Man etablerer ved drænanlæggelse afløb for betændelse og væske fra mellemøret i tilfælde af fornyet luftvejsinfektion og aflukning af det eustatiske rør.
  • Vedvarende undertryk og vædske i mellemøret, hvor behandling med næsedråber og evt. næseballon (Otovent®) ikke er tilstrækkelig. Ved anlæggelse af drænet, suges mellemøret samtidig fri for væske.

Et standard trommehinde dræn er et 2-3 mm langt trisseformet rør, hvis formål er at dræne mellemøret for sekret, således at mellemøret forbliver luftfyldt. Herved reduceres risikoen for, at ophobet sekret i mellemøret kan danne grobund for bakterier og virus, som fører til mellemøre betændelse.

Indgrebet foregår under mikroskop. Øregangen oprenses, der lægges et lille snit i trommehinden, der suges væske fra mellemøret, og drænet placeres som angivet nedenfor:

Anlæggelse af trommehinde dræn hos børn foregår i fuld bedøvelse. Bedøvelse af børnene varetages af en speciallæge i anæstesiologi fra BALLERUP SMERTEKLINIK og foregår traditionelt ved inhalation af narkose-gas på en maske. Forældrene er til stede på stuen når barnet bedøves, og igen i opvågningen når barnet kommer til sig selv.

Bedøvelsen udluftes hurtigt fra kroppen, og barnet vågner kort tid efter indgrebet er overstået.

Når barnet er vågen og har det godt, kan familien tage hjem. Barnet bør transporteres hjem i bil. Der skal være to voksne tilstede i bilen. En til at føre bilen, og en til at observere at barnet har det godt under transporten.

Barnet kan have smerter det første døgn efter indgrebet. Det anbefales at behandle med stikpille paracetamol. Dosering afhænger af barnets vægt.

Drænene falder oftest ud af sig selv indenfor 6-12 mdr. Barnet kontrollers hos ørelægen så længe drænene fortsat er placeret i trommehinden. Normalt vil hullet i trommehinden hele af sig selv mens drænet udstødes.

Forholdsregler efter drænanlæggelse

  • Badning: Man kan brusebade uden at anvende vandskyende vat. Det anbefales imidlertid at man ikke får hovedet under vand, hvis man er i karbad.
  • Svømmehal: Det anbefales at man undgår dykning. Eventuelt kan anvendes ørepropper.
  • Svimmingpool: Det anbefales at man anvender ørepropper. Desuden kan det anbefales at øret dryppes med 2-3 øredråber Ciloxan umiddelbart efter langvarigt ophold i swimmingpool.

Mellemørebetændelse (trods dræn)

  • Vurdering enten hos ørelægen eller vagtlæge.
  • Behandling med øredråber Ciloxan (receptpligtigt)
  • Eventuelt antibiotika behandling som mikstur eller tabletter.
Design by